DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-266-268

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ЗЕРНА

Оксана Василівна Яненко, Любов Петрівна Черевко

Анотація


Розкрито проблемні питання з документування зерна, здійснено аналіз нормативно-правових документів та виявлено основні проблеми документування, з метою визначення подальших
напрямів вдосконалення та запровадження нових первинних документів бухгалтерського обліку біологічних активів рослинництва


Ключові слова


біологічні активи; рослинництво; зернові культури; зерно

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухгалтерський фінансовий та внутрішньо-господарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК (на основі національних стандартів) / За ред. проф., д-ра екон. наук.В.В. Сопко та О.В. Бойко – К.: “Фенікс”, 2001. – 468 с. 2. Валентинова Т. Збираємо врожай зернових: документальне оформлення та оприбуткування // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 78. – С. 3-10. 3. Закон України “Про зерно та ринок зерна в Україні” Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 5 лютого 2009 року № 925-VI. 4. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 40, ст. 365 – Режим доступу.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 5. Приставка О.В. Проблеми документування біологічних активів сільськогосподарських підприємств / Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. ІІ Міжнародна науково-практична конференція 19-20 жовтня 2006р. м. Київ. – 246 с. 6. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в організаціях та підприємствах ДАК “Хліб України”. Методичні рекомендації з побудови та організації на підприємстві / В.В. Сопко. – К. “Фенікс”, 1998. – 400 с. 7. Сук Л.К., Сук П.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник . – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2009. – 624 c. 8. Чебанов Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – Київ, 2003. – 490с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Оксана Василівна Яненко, Любов Петрівна Черевко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.