DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-262-265

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Олена В'ячеславівна Шавурська

Анотація


Досліджено вітчизняну нормативну базу щодо операцій з лісовими ресурсами,виявлено проблемні аспекти нормативного регулювання бухгалтерського обліку даних операцій


Ключові слова


ліс; лісокористування; рівні регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Дворяшина Н.С. Шляхи удосконалення економіко-правового розвитку лісового комплексу України / Н.С. Дворяшина // Науковий вісник, 2007, вип. 17.7. – С. 197-202. – С. 199. 2. Закон України Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 р. № 1264-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12. 3. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки: монографія / І.В. Замула. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 440 с. – С. 2934. 4. Земельний кодекс від 25.10.2001 р. № 2768-III зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 2768-14. 5. Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів від 19.08.2010 № 260. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1046-10. 6. Коваль Я.В. Проблеми збалансованого лісокористування в системі сталого розвитку: монографія / Я.В. Коваль. – К.: Наук. світ, 2004. – 211 с. – С. 144-145. 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 7 грудня 1984 р. зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://code.leschishin.org/ac. 8. Конституція України від 28.06.1996 р. зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0% B2%D1%80. 9. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. № 3852-XII зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/3852-12. 10. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 11. Постанова КМУ “Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів” від 23 травня 2007 р. N 761. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/761-2007-%D0%BF. 12. Постанова КМУ “Про затвердження правил відтворення лісів” № 303 від 1 березня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/303-2007%D0%BF. 13. Указ Президента України “Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень” від 04.11.2008 р. № 995/2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995/2008. 14. Указ Президента України “Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України” від 201113.04.2011 р. № 458/2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/458.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Олена В'ячеславівна Шавурська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.