DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-235-239

ПРИДБАННЯ ПММ ЗА ТАЛОНАМИ: ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ

Олександр Олександрович Снісар

Анотація


Проаналізовано особливості документування, оподаткування та відображення в бухгалтерському обліку процесу придбання паливно-мастильних матеріалів за паливними талонами та запропоновано порядок відображення в бухгалтерському обліку відповідних господарських операцій на основі врахування моменту переходу права власності на паливно-мастильні матеріали


Ключові слова


паливно-мастильні матеріали; паливні талони; облікове відображення

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України № 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws. 2. Запитання-відповіді // Бухгалтерський облік. Звітність [Електронний ресурс] // Бизнес – Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации. – № 14 (533). – 2003 г. – Режим доступу: http://www.vlasnasprava.info/ua/faq. html?_m=faq&_t=faq&fa. 3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. 4. Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затверджена спільним наказом Мінекономіки, Мінтрансу, Мінпалива й енергетики, Держкомітету з питань технічного регулювання і споживчої політики від 20.05.08 р. № 281/171/578/155 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0685-99. 5. Лісіца Т. Купуємо ПММ за талонами / Т. Лісіца // Баланс. – № 4. – 2013. – С. 32-35. 6. Лист Державної податкової адміністрації України “Про надання узагальненої інформації щодо рішень судів касаційної інстанції, прийнятих на користь органів ДПС, пов'язаних із застосуванням РРО” від 05.10.2010 р. N 20886/7/10-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ gna/1191-20886.html. 7. Наказ ДПА України від 01.12.00 № 614 "Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/diyalnist-dpa-ukraini/ normativno-pravovi-akti-z-pitan-kpr/nakazi/61729.html. 8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 9. Рішення Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом від 27 червня 2002 р. № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/ diyalnist-dpa-ukraini/normativno-pravovi-akti-z-pitan-kpr/rishennya/61711.html. 10. Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС за грудень 2012 року. Експрес-випуск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2013/01_13/14.zip. 11. Телегунь М.І. Облік і контроль палива на сільськогосподарських підприємствах / М.І. Телегунь // Облік і фінанси АПК, 2005. – № 9 – С. 146-150. 12. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 13. Шинкаренко О.М. Проблеми обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах та напрями їх вирішення / О.М. Шинкаренко // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2009. – № 5. – С. 33-36. – с. 34.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Олександр Олександрович Снісар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.