DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-229-234

АНАЛІЗ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Катерина Володимирівна Смірнова, Олександр Миколайович Матющенко

Анотація


Визначено недоліки системи фінансування природоохоронної діяльності; запропоновано
основні напрями покращення фінансування природоохоронної діяльності


Ключові слова


природоохоронна діяльність; екологічний лізинг; екологічне страхування; екологічний кредит; екологічні фонди

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева Н.Н. Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений и управление: Монография / Н.Н. Андреева. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2006. – 536 с. 2. Боронос В.М. Екологічний лізинг: сутність, структура, напрями розвитку / В.М. Боронос, Ю.М. Шкодкіна // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2010. – №1. – Том 2. – С. 115-119. 3. Василишин Х.Р. Теоретико-методичні засади екологічного страхування в Україні / Х.Р. Василишин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.7. – С.46-53. 4. Василишин Х.Р. Формування ринку послуг екологічного страхування в Україні / Х.Р. Василишин, І.А. Дубовіч // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.7. – С.65-72. 5. Веклич О.О. Економічний механізм екологічного регулювання в Україні / О.О. Веклич. – Київ: УІНСіР, 2003. – 89 с. 6. Галушкина Т.П. Экологические инструменты зкологического менеджмента (теория и практика) / Т.П. Галушкина – Одесса, ИПРЭЭИ НАН Украины, 2000. – 280 с. 7. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” вiд 26.06.1991, N 1268-XII (1268-12). 8. Макарова Н.С., Гардімер Л.Д., Михальчук Л.В. Економіка природокористування: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 322 с. 9. Родіонов О.В. Екологічний лізинг у діяльності підприємства / О.В. Родіонов // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2008. – №1. – С.39-42. 10. Статистичний щорічник “Довкілля України у 2010 році” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 11. Стратегія Державної екологічної політики України на період до 2020 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/content/ article/8328. 12. Федчак О.М. Фінансове забезпечення раціонального використання та охорони природних ресурсів в Україні [Текст] / О.М. Федчак // Історія та перспективи соціально-економічного розвитку, державного регулювання та місцевого самоврядування Півдня Росії та України : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Суми-Курськ, 21-22 травня 2010 року / За ред. О.М. Теліженка, В.О. Лук'янихіна. – Суми : СумДУ, 2010. – Ч. 2. – С. 126-132. 13. Щербань Р.Є. Формування процентної політики банків у процесі екологічного кредитування корпорацій / Р.Є.Щербань // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2010. – № 1. – С. 179-181.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Катерина Володимирівна Смірнова, Олександр Миколайович Матющенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.