DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-223-228

КОНТРОЛЬ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вікторія Вікторівна Скоробогатова, Надія Павлівна Щербельова

Анотація


Досліджено проблеми внутрішнього контролю грошових коштів та основні пропозиції
дослідників щодо їх вирішення.
Запропоновано методику внутрішнього контролю
операцій з монетарними активами


Ключові слова


контроль; монетарні активи; грошові кошти

Повний текст:

PDF

Посилання


Варавка В.В. Облік, контроль і аналіз руху грошових коштів підприємства: методика і організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / В.В. Варавка. – Київ, 2009. – 21 с. 2. Височан О.С. Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / О.С. Височан. – Київ, 2009. – 21 с. 3. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу від 30.10.98 р. №90 із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0728-98. 4. Мельник М.В. Ревизия и контроль: учебное пособие / Мельник М.В., Пантелеев А.С., Зведин А.Л.; под. ред. проф. М.В. Мельник. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 520 с. 5. Несходовський І.С. Облік грошових коштів та контроль їх використання в підприємствах торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / І.С. Несходовський. – Київ, 2009. – 21 с. 6. Чудовець В. Науково-практичний підхід до визначення етапів проведення інвентаризації / В. Чудовець // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №8. – С. 12-19, с. 14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Вікторія Вікторівна Скоробогатова, Надія Павлівна Щербельова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.