КОНТРОЛЬ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вікторія Вікторівна Скоробогатова, Надія Павлівна Щербельова

Анотація


Досліджено проблеми внутрішнього контролю грошових коштів та основні пропозиції
дослідників щодо їх вирішення.
Запропоновано методику внутрішнього контролю
операцій з монетарними активами


Ключові слова


контроль; монетарні активи; грошові кошти

Повний текст:

PDF

Посилання


Варавка В.В. Облік, контроль і аналіз руху грошових коштів підприємства: методика і організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / В.В. Варавка. – Київ, 2009. – 21 с. 2. Височан О.С. Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / О.С. Височан. – Київ, 2009. – 21 с. 3. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу від 30.10.98 р. №90 із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0728-98. 4. Мельник М.В. Ревизия и контроль: учебное пособие / Мельник М.В., Пантелеев А.С., Зведин А.Л.; под. ред. проф. М.В. Мельник. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 520 с. 5. Несходовський І.С. Облік грошових коштів та контроль їх використання в підприємствах торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / І.С. Несходовський. – Київ, 2009. – 21 с. 6. Чудовець В. Науково-практичний підхід до визначення етапів проведення інвентаризації / В. Чудовець // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №8. – С. 12-19, с. 14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-223-228

Copyright (c) 2012 Вікторія Вікторівна Скоробогатова, Надія Павлівна Щербельова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.