DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-209-211

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ МОДЕЛЕЙ ВНУТРІШНЬОФІРМОВОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

В. В. Рядська

Анотація


Досліджено зміст системи контролю якості аудиторських послуг з використанням дескриптивної
та конструктивної моделей; визначено зміст елементів системи в конструктивній

моделі та встановлено їх зв'язок з формами здійснення контролю


Ключові слова


аудит; якість аудиту; контроль якості аудиторських послуг

Повний текст:

PDF

Посилання


Агошкова Е.Б., Ахлибининский Б.В. Эволюция понятия системы // Вопросы философии. – 1998. – №7. С.170-179 2. Бондар В.П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 456 с. 3. Бычкова С.М., Итыглова Е.Ю. Контроль качества аудита. – М.: Эксмо, 2008. – 208 с. 4. Волчек А.В. Системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в коммерческих организациях / А.В. Волчек. – Минск: Регистр, 2007. – 256 с. 5. Гутцайт Е.М. Внешний контроль качества аудита и его возможности // Аудиторские ведомости. – 2010. – № 1 – С. 3-11 6. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року, частина 1 / Пер. з англ.: Ольховікова О.Л., Селезньов О.В., Зєніна О.О., Гик О.В., Біндер С.Г. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010. – 842 с. 7. Миронова О. Аудиторська діяльність: організація системи внутрішнього контролю якості. – Х.: Фактор, 2009. – 352 с. 8. Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 “Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг” Затв. АПУ 27.09.2007 р., протокол №182/4 зі змінами згідно ріш. АПУ 30.06.2011 р., протокол №232/9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua 9. Проскуріна Н.М. Методологічні засади контролю якості аудиторських послуг: адаптація міжнародного досвіду до умов вітчизняної економіки [Електронний ресурс] / Н.М. Проскуріна, В. П. Коваленко // Ефективна економіка. – 2010. – № 8. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua 10. Редько О.Ю. Аудит в Україні. Морфологія. Монографія. – К. : ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”. 2008. – 493 с. 11. Шалімова Н.С. Зовнішній контроль якості аудиту: міжнародний досвід та вітчизняна практика // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010, – № 2, T. 2 – С.173-177


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 В. В. Рядська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.