DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-206-208

ВИКОРИСТАННЯ АКРЕДИТИВУ ЯК ОДНІЄЇ З ФОРМ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

С. В. Романенко

Анотація


Проаналізовано стан розрахунків за допомогою акредитиву як форми міжнародних розрахунків
та визначено вплив системи бухгалтерського обліку на інформаційне забезпечення їх аналізу


Ключові слова


міжнародні розрахунки; акредитив; обліково-аналітичне забезпечення міжнародних розрахунків

Повний текст:

PDF

Посилання


Береславська О.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст]: навчальний посібник / О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М.Г. Пясецька – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

Інформація щодо розрахунків // Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємств: підручник / Є.В. Мних. – К.: КНТУ, 2008. – 514 с.

Мошенський С.З. Економічний аналіз / С.З. Мошенський, О.В. Олійник: підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / За ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 704 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 С. В. Романенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.