DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-195-198

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЦТВА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ірина Романівна Поліщук, Ореста Володимирівна Боднар

Анотація


Удосконалено класифікацію та охарактеризовано складові результатів виробництва
для організації бухгалтерського обліку. Запропоновано удосконалення оцінки
результатів виробництва при визначенні собівартості продукції


Ключові слова


результати виробництва; класифікація результатів виробництва; оцінка результатів виробництва;

Повний текст:

PDF

Посилання


Авершин Д.А. Класифікація результатів виробничого процесу та критерії їх визначення / Д.А. Авершин // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Сталий розвиток економіки”. – 2010. – № 1. – С. 65-71. 2. Державний класифікатор відходів України ДК 005-96, затверджений наказом Держстандарту України від 29.02.96 р. № 89 із змінами і доповненнями, внесеними, наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 22 січня 2008 року N 18: [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/klassifikatory/raznoe/7742-dk-005-96-klasifkator-vdxodv.html. 3. Іваненко В.О. Класифікація результатів виробничого процесу для цілей формування статистичної звітності промислових підприємств / В.О. Іваненко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: бухгалтерський облік, контроль і аналіз / [Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець]. – Випуск 3 (21). – Ч. 2. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – С. 106-114. 4. Коваль Л. Високоякісні українські продукти – як добре треновані шпигуни: розпізнати їх надто важко / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 46. – С. 5. 5. Нестеренко Ж.К. Класифікація та оцінка готової продукції молокопереробних підприємств [Електронний ресурс] / Ж.К. Нестеренко, І.О. Циганова // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/3_ANR_2011/Economics/7_78616.doc.htm. 6. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg= 2755-17. 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” № 318 від 31.12.99 р., затверджено Міністерством фінансів України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00. 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” № 246 від 20.10.99 р., затверджено Міністерством фінансів України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99. 9. Статистичний щорічник Житомирської області за 2011 р. / За ред. Г.А. Пашинської, І.С. Шапарчук. – Ж., Державна служба статистики України. – 2012. – 500 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ірина Романівна Поліщук, Ореста Володимирівна Боднар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.