DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-152-155

ЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА:ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Тетяна Петрівна Назаренко

Анотація


Обґрунтовано значення та необхідність здійснення економічного аналізу та
контролю витрат підприємства для цілей управління 


Ключові слова


витрати; економічний аналіз; контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна не сповідь: [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця].  Житомир: ПП “Рута”.  2007.  328 с. 2. Бузько І.Р. Стратегічний потенціал і формування пріоритетів у розвитку підприємств: [монографія] / І.Р. Бузько, І.Є. Дмитренко, О.А. Сущенко.  Алчевськ: Вид. ДГМІ, 2002.  216 с. 3. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: [підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів]. / [за редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця].  3-є вид., доп. і перероб.  Житомир: ПП “Рута”, 2002.  544 с. 4. Маляревський Ю.Д. Перспективи управлінського обліку: організаційно-економічний механізм як основа ефективної діяльності підприємства. Монографія / Ю.Д. Маляревський, С.В. Лабунська, Л.В. Безкоровайна.  Харків: Вид. ХНЕУ, 2008.  164 с. 5. Палий В.Ф. Бухгалтерский чт в системе экономической информации / В.Ф. Палий. – М.: Финансы.  1975.  160 с. 6. Панков Д.А. Управленческий учет на железнодорожном транспорте: Монографія / Д.А. Панков, С.О. Лебедева.  Гродно: ГрГУ, 2005.  307 с. 7 .Райковська І.Т. Організація і методика економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання в конкурентному середовищі: дис… канд. екон. наук: 08.00.09 / Райковська Інна Тадеушівна.  Житомир, 2007.  192 с. 8. Розмаинский И.В. История экономического анализа на Западе / И.В. Розмаинский, К.А. Холодилин.  СПб., 2000. 9. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности: [учеб. Пособие] / Г.В. Савицькая.  М.: ИНФРА-М, 2007.  288 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Тетяна Петрівна Назаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.