DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-134-136

ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ BSC: АНАЛІЗ ПЕРЕШКОД ТА МОЖЛИВОСТЕЙ

Олена Адамівна Лаговська

Анотація


Здійснено критичний аналіз переваг та недоліків системи збалансованих показників як базової при
побудові інтегрованої інформаційно-аналітичної системи підприємства


Ключові слова


система збалансованих показників; інформаційно-аналітична система; система бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Bain & Company Homepage [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bain.com. 2. Chen S. Developing a Performance Measurement System by Balanced Scorecard [Електронний ресурс] / S. Chen. L. Chen. – Режим доступу: bai2009.org/file/Papers/1353.doc. 3. Epstein M. Good Neighbors: Implementing Social and Environmental Strategy with BSC [Електронний ресурс] / M. Epstein, P. Wisner // Harvard Business School Publishing. – Режим доступу: http://www.greenprof.org/wp-content/uploads/2010/02/ Sustainability-Balanced-Scorecard.pdf. 4. Harlem M.S. Using the balanced scorecard to overcome barriers in strategy implementation. A case study of the balanced scorecard implementation at telemark county tax office / M.S. Harlem // International Management Master Thesis. – No 16. – Graduate Business School. School of Economics and Commercial Law Göteborg University, 2002. – 101 p. 5. Hendricks K. The Balanced Scorecard:To adopt or not to adopt? [Електронний ресурс] / K. Hendricks, L. Menor, C. Wiedman // Ivey Business Journal. – 2004. November/ December. – Режим доступу: http://wwwold.iveybusinessjournal.com/view_article.aspintArticle_ID=527. 6. Ittner Ch.D. Meyer Subjectivity and the Weighting of Performance Measures: Evidence from a Balanced Scorecard [Електронний ресурс] / Ch.D. Ittner, D.F. Larcker, M.W. Meyer // The accounting review. – 2003. – Vol. 78, No 30. – P. 725-758. – Режим доступу: http://www.qa.au.edu/page2/research/BSC Subjectivity&WeightingPerfMeasures.pdf. 7. Kaplan R.S. The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance / R.S. Kaplan, D.P. Norton // Harvard Business Review. – 1992. – Vol. 70, Iss. 1. – P. 71-79. 8. Kozena M. Balanced Scorecard Surpassed Method? A Study Focused on Dynamic Scorecard [Електронний ресурс] / M. Kazena, T. Chladek. – P. 114-124. – Режим доступу: http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/38486/ 1/KozenaM_BalancedScorecard_2010.pdf. 9. Machuca K. Corporation Jose R. Lindley: Balanced Scorecard Implementation 2008 [Електронний ресурс] / K. Machuca, J. Ormeno. – Режим доступу: http://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/ view/1055. 10. Maisel L.S. Performance Management: The Balanced Scorecard Approach / L.S. Maisel // Journal of Cost Management. – 1992. – Summer. – P. 50. 11. Nickols F. A Stakeholder-based Approach to Keeping Scorecard [Електронний ресурс] / F. Nickols. – 2000. – Режим доступу: http://www.nickols.us/scorecard.htm. 12. Niven P.R. Balanced scorecardstep-by-step: maximizing performance and maintaining results. Foreword by R.S. Kaplan / P.R. Niven. – John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002. – 334 p. 13. Ridzak F. Teaching the Dynamic Scorecard [Електронний ресурс] / F. Ridzak, P. Magnuszewski, P. Pietruszewski, J. Sendzimir, E. Chlebus. – Режим доступу: http://www.systemdynamics.org/conferences/ 2004/SDS_2004/PAPERS/295RYDZA.pdf. 14. Rigby D. Management tools and trends [Електронний ресурс] / D. Rigby, B. Bilodeau. – Bain & Company, 2009. – 16 р. – Режим доступу: http://www.bain.com/bainweb/PDFs/cms/Public/Management_Tools_2009.pdf. 15. The Tyranny of Balanced Scorecard in the Innovation Economy [Електронний ресурс] / S.Voelpei, M. Liebold, R. Eckhoff, T. Davennport. – P. 1-19. – Режим доступу: http://www.mngt.waikato.ac.nz. 16. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон; пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2003. – 304 с. 17. Яремко І.Й. Капітал в методології обліку / І.Й. Яремко // Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції / [відповідальні за випуск: проф. Рудницький В.С., доц. Бачинський В.І.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – 584 с. – С. 551-553.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Олена Адамівна Лаговська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.