DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-96-99

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Василь Степанович Здреник, Наталія Олександрівна Рафальська

Анотація


Розглянуто основні аспекти обліку фінансових інвестицій за національними та міжнародними стандартами, виявлено розбіжності між ними та запропоновано шляхи вирішення даних питань


Ключові слова


фінансові інвестиції; фінансові вкладення; міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Повний текст:

PDF

Посилання


Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.:Лібра, 2004. – 880 с. 2. Жуков А. МСФЗ: облік фінансових зобов’язань / Головбух, 2012. – № 34 (801). – С. 32 3. Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева. Збірник тез та текстів виступів на П’ятій всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову. Частина ІІ. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 80 с., С. 35 4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 “Інвестиції в асоційовані підприємства” [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/929_010 5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 31 “Частки у спільних підприємствах” [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/929_010 6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 “Фінансові інструменти: подання” [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/929_010 7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка” [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_010 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”: наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Василь Степанович Здреник, Наталія Олександрівна Рафальська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.