DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-93-95

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ З ЗЕМЛІ

Світлана Іванівна Здан

Анотація


Досліджено історичний розвиток оподаткування землі та визначено передумови облікового відображення податку з землі


Ключові слова


оподаткування землі; земельна рента; земельний рентний дохід

Повний текст:

PDF

Посилання


Будзилович І. Фактори негативного впливу на правове забезпечення земельної реформи в Україні / І. Будзилович, А. Юрченко // Право України. – 1998. – № 7. – С. 33–37. 2. Ібрагімов М.Р. Земельне оподаткування: теоретичні постулати та фіскальні реалії в Україні / М.Р. Ібрагімов // Економіст. – 2008. – №7. – с. 37-41 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc...5.../45.pdf. 3. Кушніренко Д.І. Історичний огляд облікового відображення інформації про незавершене виробництво / Д. І. Кушніренко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О.Є. Кузьмін. – Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2012. – С. 143-148. 4. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу: Підручник / За ред. Б.Д. Лановика. – К.: Вікар, 1999. – 737 с. 5. Скурська Н.М. Реформування земельних відносин в Україні на рубежі XX-XXI ст. / Н.М. Скурська // Історія народного господарства та економічної думки України (збірка наукових праць) частина 3: Збірник праць / – Київ, 2009. – 300 c. 6. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов. / Я.В. Соколов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с. 7. Терентьєва О.К. Ґенеза державного регулювання плати за землю в Україні: історико-правовий аспект / О.К. Терентьєва // Право та управління. – 2012. – № 1. – С. 540 – 559. 8. Харрисон Ф. Налоги снижают стимулы к труду / Ф. Харрисон // Независимая газета. – 2001. – 23 мая. – С. 4. 9. Шульга О. Історія розвитку земельних відносин в Україні / О. Шульга // Вісник КНТЕУ. – 2010. – № 4. – С. 123-134.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Світлана Іванівна Здан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.