DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-89-92

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

Євгеній Миколайович Заремба

Анотація


Досліджено основні проблеми здійснення внутрішнього контролю грошових
коштів та удосконалено порядок організації такого процесу


Ключові слова


операції з грошовими коштами; система внутрішнього контролю; привласнення коштів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бардаш С.В. Контроль діяльності суб’єктів господарювання: гіпотези та версії порушень: [монографія] / С.В. Бардаш – К.: КНТЕУ, 2008. – 312 с. 2. Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: [монографія] / Н.Г. Виговська – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 532 с. 3. Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, диверсифікація: [монографія] / М.Д. Корінько – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2007. – 429 с. 4. Кузьмін Д.Л. Інвентаризація як економічна категорія: визначення, значення / Кузьмін Дм.Л. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2008. – № 3 (45). – С. 120-132. 5. Ларсон Керміт Д. Основні принципи бухгалтерського обліку / У 2 томах. Пер. З англ., За наук.ред. Г.В. Григораш, Т.В. Герасимової. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 1336 с. 6. Соколов Б.Н. Системы внутреннего контроля (организация, методика, практика) / Б.Н. Соколов, В.В. Рукин. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2007. – 442 с. 7. Яценко В.М. Внутрішній контроль на підприємствах України: проблеми розвитку та шляхи їх вирішення / В.М. Яценко // Фінанси бухгалтерський облік і аудит – 2009. – Випуск 22. – с. 29


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Євгеній Миколайович Заремба

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.