DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-49-51

БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Ірина Миколаївна Вигівська

Анотація


Розглянуто складові бухгалтерської звітності страхових компаній, визначено порядок організації
системи звітності відповідних компаній для можливості створення інформаційного забезпечення
ефективного управління страховою діяльністю


Ключові слова


звітність; бухгалтерська звітність; страхування; страхові компанії

Повний текст:

PDF

Посилання


Зінькевич Т.О. Управління доходами від основної діяльності страхових компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Т.О. Зінькевич – Київ, 2008. – 24 с. 2. Гарматій Т.О. Облік та аудит в страхових компаніях: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.О. Гарматій – Тернопіль, 2004 – 160 с. 3. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 203 с. 4. Захожай В.Б. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Електронний ресурс] / Електронна бібліотека. – Режим доступу: http://fingal.com.ua/content/view/249/ 35/1/2. 5. Шматко Ю.В. Особливості фінансової звітності страхових компаній України. [Електронний ресурс] / Publishing house Education and Science s.r.o. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2010/ Economics/62888.doc.htm. 6. Буханець Д.Г. Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / Д.Г. Буханець. – К., 2000. – 19 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ірина Миколаївна Вигівська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.