DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-35-38

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Наталія Степанівна Брохун

Анотація


Досліджено існуючі підходи до якісних та кількісних показників оцінки ефективності застосування контролінгу, розроблено напрями оцінки ефективності контролінгу на різних етапах його функціонування та впровадження

Ключові слова


контролінг; показники; оцінка ефективності

Повний текст:

PDF

Посилання


Брохун Н.С. Генезис концепції контролінгу та необхідність його впровадження у вітчизняну практику / Н.С. Брохун // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – Випуск 260: В 6 т. – Т ІІ. – 304 с. – С. 300-306. 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с. 3. Вержбицький О.А. Оцінка готовності та доцільності впровадження контролінгу на підприємстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/texts/2009_26/26.1.02.pdf 4. Загородній А.Г. Облік і аудит: термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. – Л.: Центр Європи, 2002. – 671 с. 5. Мамотенко Д.Ю. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / Д.Ю. Мамотенко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2008. – № 628. – С. 209-216. 6 Мельнікова І. Економічний аспект оцінки ефективності організації підприємницьких структур [Електронний ресурс] / І. Мельнікова, Н. Іванова . – Режим доступу: http://www.ukma.kiev.ua/ua/nauka/confer/dni_nauki/arhiv/ DS_1998/ social_s/economic/ melnik.htm. 7. Семенюк Н.О. Необхідність контролінгу як системи ефективного управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Н.О. Семенюк. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/natural/Vchnu/Ekon/2010_1_1/039-041.pdf 8. Скрипник К.Г. Экономическая эффективность информационных систем / К.Г. Скрипник. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 256 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Наталія Степанівна Брохун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.