DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-31-34

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА: ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

Юлия Володимирівна Борисейко

Анотація


Проаналізовано зміни, що діятимуть з 01 січня 2013 р. та запропоновано удосконалену
форму регістру бухгалтерського обліку для відображення доходів за П(С)БО та ПКУ
та тимчасових і постійних податкових різниць


Ключові слова


дохід; звітність; регістр обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Дерій В.А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю: [монографія] / В.А. Дерій. – Тернопіль: ТНЕУ, “Економічна думка”, 2009. – 272 с. 2. Лаговська О.А. Бухгалтерський облік розподілу доходів в умовах соціально орієнтованої економіки: організація та методика: дис. … канд. екон. наук: 08.00.09 / Олена Адамівна Лаговська. – К., 2007. – 190 с. 3. Лебедзвич Я.В. Фінансові результати та їх контроль в системі бухгалтерського обліку: методологія і практика: дис. … канд. екон. наук: 08.06.04 / Яна Вікторівна Лебедзвич. – Житомир, 2002. – 198 с. 4. Макарова Н.Н. Налоговый учет и учетная политика для целей налогообложения: [монографія] / Н.Н. Макарова. – Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2009. – 182 с., с. 56-57 5. Наказ головного архівного управління при кабінеті міністрів України “Про затвердження Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів № 41 від 20.07.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0576-98. 6. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” № 1021 від 11.08.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1010-11. 7. Налоговый кодекс Российской Федерации № 146-ФЗ от 31.08.1998 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/. 8. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17. 9. Положення бухгалтерського обліку “Податкові різниці” № 27 вiд 25.01.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/z0212-11. 10. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку № 88 від 24.05.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95. 11. Сердюк В.Н. Учет и контроль в системе налогового менеджмента / Сердюк В.Н., Акаев Ш.М., Харченко Т.П. – Макеевка: Макеевский экономико-гуманитарный институт, 2005. – 230 с. 12. Тиравська Г. Як правильно заповнювати декларацію з податку на прибуток / Г. Тиравська, С. Ланчак // Податкове планування, 2011. – № 7. – С. 31-53.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Юлия Володимирівна Борисейко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.