МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Олексій Володимирович Лисенок

Анотація


Розглядається сутність ліквідності та чинники, що впливають на неї. Досліджується динаміка залишків коштів на коррахунках вітчизняних банків в НБУ, відношення високоліквідних активів до коштів на вимогу по банківській системі України, оцінюється динаміка вільної ліквідності та мінливості високоліквідних активів української банківської системи.


Ключові слова


ліквідність; банки; банківська система; високоліквідні активи; кошти на вимогу; вільна ліквідність

Повний текст:

PDF

Посилання


Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – 3-тє вид., випр. та доп. – К. : Знання, 2000. – 587 с. 2. Енциклопедія банківської справи України ; редкол. В.С. Стельмах та ін. – К. : Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с. 3. Галицька Е. Удосконалення системи показників ліквідності комерційних банків / Е.Галицька, Л.Висоцька // Банківська справа. – 2002. – № 2. – С. 19–25. 4. Козьмук Н.І. Ліквідність банку як фактор забезпечення стійкості в період фінансової нестабільності / Н.І. Козьмук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 147–153. 5. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua. 6. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua. 7. Grey S. Central Bank management of surplus liquidity: Handbooks in Central Banking Lecture Series no. 6. / S.Grey. – London : Bank of England, august 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bankofengland.co.uk/education/Documents/ ccbs/ls/pdf/lshb06.pdf. 8. Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за 2008–2012 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua. 9. Core principles for effective banking supervision / Basle Committee on Banking Supervision. – Basle, September 1997 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bis.org/publ/bcbs30a.pdf. 10. Банківські ризики: теорія та практика управління : монографія / Л.О. Примостка, О.В. Лисенок, О.О. Чуб та ін. – К. : КНЕУ, 2008. – 456 с. 11. Серпенінова Ю.С. Визначення етапів контролю і моніторингу ліквідності банку / Ю.С. Серпенінова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2011. – Вип. 33. – С. 193–198.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-275-281

Copyright (c) 2014 Олексій Володимирович Лисенок

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.