ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ ЯК ЧИННИК СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Ігор Григорович Костирко, Наталія Андріївна Цимбаліста

Анотація


Досліджується діалектичне протиріччя економічної природи кооперативів, що обумовлено  відмінностями цільових функцій та економічних інтересів членів кооперативу та їх потенційних зовнішніх інвесторів у сфері максимізації доходу на вкладений капітал в процесі  створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, що розглядається  як інвестиційний проект. Удосконалено модель життєвого циклу такого проекту, в експлуатаційній фазі якого запропоновано виділяти окремі періоди зовнішньої та внутрішньої окупності, що глибше відтворює економічний зміст проекту. Запропоновано введення інвестиційної надбавки на ціну послуг кооперативу протягом періоду зовнішньої окупності як додаткового джерела власних коштів кооперативу для повернення тіла кредиту та відсотків за користування ним. Обґрунтовано окремі аспекти теоретико-методологічних підходів до оцінки економічної ефективності інвестиційного забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з позиції теорії суспільного відтворення


Ключові слова


розвиток сільських територій; сільськогосподарський обслуговуючий кооператив; оцінка економічної ефективності інвестиційного забезпечення; інвестиційний проект; життєвий цикл проекту

Повний текст:

PDF

Посилання


Илюшко В.М. Системное моделирование в управлении проектами : монография / В.М. Илюшко, М.А. Латкин. – Харьков : Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 2010. – 220 с. 2. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В.В. Зіновчук. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Логос, 2001. – 380 с. 3. Туган-Барановський М.И. Социальные основы кооперации / М.И. Туган-Барановський. – М. : Экономика, 1989. – 496 с. 4. Управление инновационными проектами : учеб. пособие ; под ред. проф. В.Л. Попова. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 336 с. 5. Управління проектами: національні особливості : монографія / В.В. Малий, О.І. Мазуркевич, В.М. Молоканова та ін. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. – 265 с. 6. Цимбаліста Н.А. Особливості інвестиційного забезпечення створення та діяльності зернових обслуговуючих кооперативів / Н.А. Цимбаліста // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Вип. 263. – В 9 т. – Т. 2. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 293–297. 7. Цимбаліста Н.А. Активізація інвестицій у створення зернових обслуговуючих кооперативів / Н.А. Цимбаліста // Малий та середній агробізнес у системі фінансів підприємств : матеріали науково-практичної конференції (у заочній формі) ; редкол. П.Т. Саблук та ін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 123 с. – С. 102–104. 8. Управління проектами : навч. посібник : В 2 ч. / Л.Ф. Чумак, О.І. Карпіщенко, І.В. Захарова, Ю.В. Чорток. – Суми : СумДУ, 2007. – Ч. 1. – 183 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-268-274

Copyright (c) 2014 Ігор Григорович Костирко, Наталія Андріївна Цимбаліста

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.