DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-254-257

ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНЦЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Максим Миколайович Забаштанський

Анотація


Розглядаються концептуальні підходи до формування політики фінансового забезпечення концесійних відносин в Україні. Визначено основні принципи та завдання політики фінансового забезпечення організації концесійної діяльності. Охарактеризовано етапи розробки та реалізації політики фінансового забезпечення реалізації концесійних відносин в Україні.


Ключові слова


фінансове забезпечення; фінансові ресурси; концесії; концесійні відносини; політика фінансового забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Управление формированием капитала / И.А. Бланк // Серия «Библиотека финансового менеджера». – К. : Ника-Центр, Єльга, 2002. – Вып. 4. – 512 с. 2. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – 3-те вид., виправ. та доп. – К. : Т-во «Знання», КОО. – 2000. – 462 с. 3. Крамаренко Г.О. Організаційно–економічний механізм управління житлово–комунальним комплексом / Г.О. Крамаренко. – Дніпропетровськ : Наука, 1998. – 205 с. 4. Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : монографія / В.Опарін. – К. : КНЕУ, 2005. – 240 с. 5. Осовська Г.В. Менеджмент організацій : навч. посібник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К. : Кондор, 2005. – 860 с. 6. Панкевич Л.В. Фінансове забезпечення потреб розвитку житлово-комунальної сфери / Л.В. Панкевич, В.І. Кардаш // Регіон. економіка. – 1999. – № 2. – С. 133.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Максим Миколайович Забаштанський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.