DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-248-253

ВЕНЧУРНИЙ ФОНД ЯК ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Віта Валентинівна Довгалюк

Анотація


Розглядається особливість функціонування венчурних фондів як фінансових посередників на ринку фінансових послуг, існування яких сприятиме активізації інвестиційних процесів в країні. Дослідження даного контрактного фінансового інституту потребує особливої уваги так, як є порівняно новим та недостатньо вивченим суб’єктом ринку фінансових послуг. В результаті розкритті переваги функціонування венчурного фонду як інвестиційного посередника на ринку фінансових послуг. Зроблений висновок, що для того, щоб функціональне завдання венчурного інвестування (сприяння росту конкретного бізнесу або реалізація інноваційного проекту шляхом надання певної суми коштів) повністю реалізовувалось необхідно вжити вирішальних заходів, в першу чергу, з боку держави. Для першого впевненого поштовху в розвитку венчурного ринку необхідно вирішити дві фундаментальні проблеми: по-перше, держава повинна на правових засадах захистити права венчурного інвестора в Україні; по-друге, сприяти дієздатності фондового ринку, адже за таких умов стратегічний інвестор самостійно шукатиме венчурний фонд для розміщення капіталу. Отже, державі необхідно забезпечити прозорість і дієвість законодавчих і податкових сфер регулювання для того, щоб венчурний капітал реально запрацював як інвестиційний інструмент.


Ключові слова


венчурний фонд; фінансовий посередник; ринок фінансових послуг; венчурна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Архієреєв C. Роль державної підтримки розвитку венчурного бізнесу для збільшення випуску високотехнологічної та інноваційної продукції / C.Архієреєв, О.Попадинець [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/May08/08.htm. 2. Гулькин П. Венчурный капитал / П.Гулькин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cfin.ru/investor/ venture.shtml. 3. Закон України «Про інститути спільного інвестування» № 5080-VI від 05.07.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua. 4. Комашенко Т.А. Концепція створення ПАТ «Український державний венчурний фонд» / Т.А. Комашенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=238. 5. Москвин С. Венчурные инвестиционные фонды / С.Москвин // Финансовые услуги. – 2002. – № 9–10. – С. 47–48. 6. Москвін С. Венчурні фонди компаній з управління активами як феномен спільного інвестування в Україні / С.Москвін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.usfa.org.ua. 7. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua. 8. Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://interfax.com.ua. 9. Інформаційний портал приватних інвестицій та фінансів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://investfunds.ua. 10. Українська асоціація інвестиційного бізнесу Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Віта Валентинівна Довгалюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.