РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Юлія Борисівна Шпильова, Ірина Михайлівна Царук

Анотація


Розглянуто основні питання функціонування роздрібної торгівлі в Україні, окреслено її місце та роль у формуванні головної продуктивної сили суспільства через забезпечення населення споживчими товарами, розкриті головні характерні ознаки роздрібної торгівлі. Авторами детально проаналізований сучасний стан даної сфери діяльності, визначені основні тенденції її розвитку в регіональному аспекті. Особливу увагу зосереджено на суттєвій регіональній диференціації щодо забезпеченості населення торговельною мережею. Отримані результати дозволили окреслити основні проблеми розвитку роздрібної торгівлі, які суттєво впливають на якість життя населення як в цілому в країні, так і в її регіонах. Виявлено основні причини такого стану та запропоновано напрями подальшого поліпшення торгівельного обслуговування населення в Україні.


Ключові слова


сфера життєзабезпечення; роздрібна торгівля; сфера торгівлі; торгівельне обслуговування населення; радіус доступності

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. 2. Інфраструктура товарного ринку : навч. посібник / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа, О.О. Дегтяренко, С.М. Махнуша. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 296 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ebooktime.net/book_226.html. 3. Максимець О. Екологічна відповідальність торгівлі та її значення для сталого лісогосподарства / О.Максимець [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kneu.kiev.ua/journal/ukr/article/2006. 4. Споживчий ринок: стат. інформ. – К. : Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 5. Роздрібна торгівля в контексті забезпечення сталого розвитку. Суспільна складова сталого розвитку / В.І. Куценко, Я.В. Остафійчук, М.В. Ільїна та ін. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2012. – 112 с. – С. 65–79.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-227-232

Copyright (c) 2014 Юлія Борисівна Шпильова, Ірина Михайлівна Царук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.