DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-214-219

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ОСНОВ МАРКЕТИНГУ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Володимир Миколайович Циганок, Ольга Миколаївна Буднік, Юлія Володимирівна Гуля

Анотація


Вивчено та узагальнено досвід роботи науково-дослідного гуртка з маркетингу. Визначено основні напрями діяльності гуртка. Опрацьовано механізм створення та функціонування науково-дослідної лабораторії маркетингових технологій. Окрема увага приділена питанню формування багаторівневого маркетингу. 


Ключові слова


маркетинг; навчальний процес; гурток з маркетингу

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л.В. Балабанова. – К. : Знання-Прес, 2004. – 645 с. 2. Основи маркетинга / Ф.Котлер, Г.Армстронг, Дж.Сондерс, В.Вонг. – К. : Вильямс, 2002. – 944 с. 3. Малхорта Нэрэш К. Маркетинговые исследования: практ. руководство / Нэрэш К.Малхорта ; пер. с англ. – 4-изд. – М. : ООО И.Д. Вильямс, 2007. – 1200 с. 4. Маркетинг : підручник / В.Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін. – 3-тє вид. – К. : Навч.-метод. Центр «Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні», 2008. – 648 с. 5. Маркетинг : підручник / А.О. Старпостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський та ін. ; за ред. А.О. Старостіної. – К. : Знання, 2009. – 1070 с. 6. Ходаківський Є.І. Методологія наукових досліджень в парадигмі синергетики : монографія / Є.І. Ходаківський, В.К. Данилко, Ю.С. Цаль-Цалко. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – 340 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Володимир Миколайович Циганок, Ольга Миколаївна Буднік, Юлія Володимирівна Гуля

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.