DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-193-200

ДЕТЕРМІНАНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Лариса Володимирівна Фролова, Олена Сергіївна Кравченко

Анотація


Запропонована формалізована модель процесу розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень, яка містить основні критерії для визначення можливостей досягнення цільового (бажаного) стану системи; розроблені основні етапи технології прийняття управлінського рішення відносно розвитку підприємства та запропонований модифікований алгоритм Сааті для оцінки пріоритетності альтернатив.


Ключові слова


розвиток підприємства; управлінське рішення; альтернативи; стан процесу; пріоритетність; коаліція; комплексування

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьев Н.В. Управление развитием предприятия : монография / Н.В. Афанасьев, В.Д. Рогожин, В.И. Рудыка. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2003. – 184 с. 2. Баранов В.В. Процессы принятия управленческих решений, мотивированных интересами / В.В. Баранов. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 296 с. 3. Василенко В.А. Диагностика устойчивого развития предприятий / В.А. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2005. – 142 с. 4. Миронов А.М. Теория процессов / А.М. Миронов [Электронный ресурс]. – Режим джоступа : intsys.msu.ru/staff/mironov/processes.pdf. 5. Планкетт Л. Выработка и принятие управленческих решений: Опережающее управление / Л.Планкетт, Г.Хейл. – М. : Экономика, 1984. – 167 с. 6. Рульев В.А. Менеджмент : навч. посібник / В.А. Рульев, С.О. Гуткевич. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с. 7. Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети / Т.Л. Саати. – М. : ЛКИ, 2008. – 360 с. 8. Асаул А.Н. Теория и практика принятия решений по выходу организаций из кризисна / А.Н. Асаул, И.П. Князь, Ю.В. Коротаева ; под ред. засл. Строит. РФ, д-ра экон. наук, проф. А.Н. Асаула. – СПб : АНО «ИПЭВ», 2007. -224 с. 9. Фролова Л.В. Формирование бизнес-модели предприятия : учебник / Л.В. Фролова, Е.С. Кравченко. – К. : Центр учебной литературы, 2012. – 384 с. 10. Холод Н.И. Экономико-математические методы и модели / Н.И. Холод, А.В. Кузнецов. – Минск : ВГЭУ, 2000 – 215 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Лариса Володимирівна Фролова, Олена Сергіївна Кравченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.