DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-160-167

ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАМІРІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДОСЯГНЕННЯ МОЖЛИВИХ ПЕРЕВАГ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Наталія Іванівна Скопенко

Анотація


Інтеграція є раціональним способом досягнення конкурентних переваг, характер яких впливає на тип інтеграційної взаємодії. Одним із основних завдань при обґрунтуванні інтеграції є визначення бажаних вигід (інтеграційних переваг). Для визначення завдань та доцільності об’єднання, злиття/поглинання або внутрішньофірмової інтеграції удосконалена матриця стратегічних намірів на основі формулювання джерел та сфер виникнення інтеграційних переваг, шляхів  та інструментів досягнення бажаних вигід. Основними джерелами очікуваних в результаті інтеграції переваг є економіка, потенціал та синергія. Визначені основні інструменти досягнення інтеграційних переваг: фінансові, маркетингові, техніко-технологічні, організаційно-управлінські. Обґрунтовані сфери бізнесу, в яких можна очікувати інтеграційні вигоди: бізнес-процеси (операції), продукти та ринки. На основі удосконаленої матриці сформульовані типові стратегічні комбінації з визначенням рівня важливості можливих інтеграційних переваг.


Ключові слова


інтеграція; об’єднання; стратегічні наміри; інтеграційні переваги

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И.Ансофф ; пер. с англ. С.Жильцов ; под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб. : Питер, 1999. – 413 с. 2. Баккер Г. Как успешно объединить две компании / Г.Баккер, Д.Хелминк ; пер. с анг. Т.И. Митасова ; науч. ред. Г.А. Ясницкий, А.Г. Ясницкая. – Минск : Гревцов Паблишер, 2008. – 288 с. 3. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р.А. Фатхудинов. – М. : Издат.-книготорг. центр «Маркетинг», 2002. – 892 с. 4. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент : учебник / Р.А. Фатхудинов. – 7-е изд., испр. и доп. – М. : Дело, 2005. – 448 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наталія Іванівна Скопенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.