ПРОБЛЕМАТИКА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ

Олександр Володимирович Рудковський

Анотація


Розроблено й обґрунтувано модель ресурсного забезпечення системи корпоративної безпеки.Розроблено рекомендації щодо підвищення рівня ресурсного забезпечння корпоративної безпеки  на підставі аналізу діяльності акціонерних товариств.Визначено форми і механізми ресурсного забезпечення корпоративної безпеки.  Досліджено й обґрунтовано концептуальний підхід до організації системи забезпечення корпоратвиної безпеки акціонерних товариств. Визначено цілі управління в системі забезпечення корпоративної безпеки. Вивчено структуру системи корпоративної безпеки. Розроблено інструментарій оцінювання загроз ресурсного забезпечення корпоративної безпеки. Розроблено послідовність оцінювання результативності управління системи ресурсного забезпечення корпоративної  безпеки.


Ключові слова


безпека; економічна безпека; система економічної безпеки; структура корпоративної безпеки; корпоративна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Ареф’єва О.В. Планування економічної безпеки підприємств / О.В. Ареф’єва, Т.Б. Кузьменко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 170 с. 2. Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч. посібник / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко. – К. : КНЕУ, 2000. – 292 с. 3. Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О.С. Власюк ; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. – К., 2008. – 48 с. 4. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення : монографія / Б.В. Губський. – К. : Укрархбуд-інформ, 2001. — 121 с. 5. Дворянков В.А. Экономическая безопасность: теория и реальность угроз / В.А. Дворянков. – М. : МАНІЮ, 2000. — 245 с. 6. Донець Л.І. Економічна безпека підприємства : навч. посібник / Л.І. Донець, Н.В. Ващенко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. — 240 с. 7. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посібник / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, 3.Б. Живко та ін. – К. : Правова єдність, 2009. – 544 с. 8. Шлемко В.Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : монографія / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько. – К. : НІСД, 1997. – 144 с. 9. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М.М. Єрмошенко. – К. : 2001. – 309 с. 10. Экономическая безопасность предприятия (фирмы) / В.Б. Зубик, Д.В. Зубик, Р.С. Сегедов, А.Абдула. – Минск : Вышейшая школа, 1998. – 345 с. 11. Иванов А.В. Экономическая безопасность предприятия / А.В. Иванов, В.В. Шлыков. – М. : Вираж-центр, 1995. – 265 с. 12. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект : навч. посібник / М.І. Камлик. – К. : Атіка, 2005. – 432 с. 13. Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки : монографія / В.І. Кириленко. – К. : КНЕУ, 2005. – 232 с. 14. Козаченко Г.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизмы обеспечения : монография / Г.В. Козаченко, В.П. Пономарев, О.М. Ляшенко. — К. : Лыбра, 2003. — 280 с. 15. Колосов А.В. Экономическая безопасность хозяйственных систем : учебник / А.В. Колосов. — М. : РАГС, 2001. – 446 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-154-159

Copyright (c) 2014 Олександр Володимирович Рудковський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.