DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-131-141

ЕФЕКТ «ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ»: ЕКОНОМІЧНІ ТА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ

Дмитро Петрович Мельничук

Анотація


Аргументовано, що проблема людського капіталу має бути усвідомлена та проаналізована у двох комплементарних площинах. Першою є та, що характеризує людський капітал як економічний актив, сформований в результаті соціальних, у тому числі демографічних, інвестицій. Другою – та, що характеризує досліджуваний феномен з позицій деякого ефекту, який може виявитися виключно завдячуючи створенню умов, необхідних для функціонування професійних знань, умінь та трудових навичок у формі капіталу. Останнє й визначає основний ракурс даної статті, у якій проаналізовано поточний стан господарства України та зроблено висновки щодо наявності умов, потрібних для виявлення ефекту людського капіталу.


Ключові слова


людський капітал; господарство України; промисловість; сільське господарство; інновації; міжнародна діяльність; модернізація економіки; якість життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Кіндзерський Ю. Економічний розвиток і трансформація промислової політики у світі: уроки для України / Ю.Кіндзерський // Економіка України. – 2010. – № 5. – С. 4–15. 2. Федулова Л. Технологічна готовність економіки України до нових викликів в умовах відсутності технологічної політики / Л.Федулова // Економіка України. – 2010. – № 9. – С. 12–26. 3. Якубовський М. Промислова політика: проблеми та перспективи модернізації / М.Якубовський // Економіка України. – 2010. – № 8. – С. 21–29. 4. Мисько Н.В. Аналіз конкурентоспроможності машинобудівних підприємств / Н.В. Мисько // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2 (40). – С. 89–93. 5. Загородній А.Г. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної продукції в процесі вибору інноваційної стратегії підприємства / А.Г. Загородній, В.М. Чубай // Фінанси України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 99–100. 6. Нелеп В. Оцінка експортних можливостей агропродовольчого комплексу України / В.Нелеп // Економіка України. – 2011. – № 9. – С. 54–63. 7. Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України : аналітична доповідь ; за ред. к.е.н., доц. Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 2013. – 71 с. 8. Левковська Т.В. Економічні проблеми легкої промисловості України / Т.В. Левковська // Інноваційна економіка. – 2013. – № 3 (41). – С. 41–47. 9. Барановський М. Депресивність сільських територій України: методи оцінки, регіональні відмінності та шляхи їх подолання / М.Барановський // Економіка України. – 2010. – № 11. – С. 57–69. 10. Соловйова Н. Формування системи державного планування розвитку сільського господарства України / Н.Соловйова // Економіка України. – 2010. – № 8. – С. 11–20. 11. Дьолог Т.І. Проблеми і особливості управління вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами / Т.І. Дьолог // Інноваційна економіка. – 2013. – №3 (41). – С.101–104. 12. Пасхавер Б. Сценарії розвитку агросфери / Б.Пасхавер // Економіка України. – 2011. – № 11. – С. 38–44. 13. Луцків О.М. Регіональні особливості структурно-технологічних трансформацій промисловості / О.М. Луцків // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2 (40). – С. 97–101. 14. Найдич Н.М. Чинники гальмування модернізації вітчизняного виробництва / Н.М. Найдич // Інноваційна економіка. – 2013. – № 3 (41). – С. 20–23. 15. Статистичний щорічник України за 2012 рік : статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 551 с. 16. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 287 с. 17. Каржаув А.Т. Национальная система венчурного инвестирования / А.Т. Каржаув, А.Н. Фоломьев. – М. : ЗАО «Экономика», 2006. – 239 с. 18. Король І.В. Конкурентоспроможність вітчизняної економіки: аналіз науково-технологічного та інноваційного потенціалів / І.В. Король // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1 (39). – С. 63–67. 19. Маркс К. Капитал: критика политической экономии / К.Маркс. – Т. 1., Кн. І: Процесс производства капитала ; под. ред. Ф.Энгельса. – М. : Политиздат, 1978. – 907 с. 20. Гальчинський А. За межами капіталізму / А.Гальчинський // Економіка України. – 2011. – № 9. – С. 4–16.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Дмитро Петрович Мельничук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.