DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-121-124

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ ДЕРЖАВИ

Людмила Степанівна Ладонько

Анотація


Автором досліджено механізм управління туристичним комплексом, визначено основні принципи та функції управління.


Ключові слова


туристичний комплекс; управління туристичним комплексом; державне регулювання туристичного комплексу

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України про внесення змін до Закону України «Про туризм» від 18 листоп. 2003 р. № 1282-IV // Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1282-15. 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net/aref_tourism/alekseeva.htm. 3. Бойко М. Засади формування пріоритетних напрямів туристичної політики України / М.Бойко, Л.Гопкало // Регіон. економіка. – 2005. – № 1 (35). – С. 222–229. 4. Біль М. Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект) : наук. розробка / М.Біль, Г.Третяк, О.Крайник. – К. : НАДУ, 2009. – 40 с. 5. Кабушкин Н.Н. Менеджмент туризма / Н.Н. Кабушкин. – М. : Финансы и статистика, 2005. 6. Князев С.Н. Управление: искусство, наука, практика : учеб. пособие / С.Н. Князев. – Мн. : Армита – Маркетинг, Менеджмент, 2002.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Людмила Степанівна Ладонько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.