ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Тарас Ігорович Хомуляк

Анотація


Розглянуто передумови та існуючі проблеми щодо модернізації бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Окреслено труднощі, що виникають при адаптації вітчизняного облікового законодавства до міжнародних вимог. Розглянуто конкретні невідповідності, що мають місце у нормативних актах з питань регулювання бюджетного обліку.

Ключові слова


бухгалтерський облік; бюджетні установи; положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО); міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектора (МСБОДС)

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 2. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007– 2015 рр., затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 р. № 34. 3. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-III. 4. Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі: наказ Міністерства фінансів України № 1202 від 12.10.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 5. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-75-81

Copyright (c) 2014 Тарас Ігорович Хомуляк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.