DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-68-74

АУДИТ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

Олександр Віталійович Мельниченко

Анотація


Запропоновано механізми проведення аудиту договірної роботи та методологічного забезпечення банків, що організовують обіг електронних грошей. Здійснено систематизацію сучасних вимог щодо оформлення договорів з контрагентами, задіяними у обігу електронних грошей: з користувачами (власниками) електронних грошей – публічного договору, з торговцями – договору про надання послуг за операціями з електронними грошима в системі електронних грошей. Запропоновано також напрями вивчення договірної роботи аудиторами, яким слід звертати увагу на правильність оформлення таких договорів та відповідність чинному законодавству розрахунків у системі електронних грошей та в банках-емітентах як головних їх учасниках.


Ключові слова


електронні гроші; договір; аудит; користувачі (власники) електронних грошей; торговці

Повний текст:

PDF

Посилання


Мельниченко О.В. Теоретичні засади електронних грошей / О.В. Мельниченко // Бізнес Інформ. – 2013. – № 8. – C. 284–290. 2. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05. 3. Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою Постанова Правління Національного банку України від 06.06.2013 р. № 210 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=2357747. 4. Про захист персональних даних. Закон України № 2297-VI від 01.06.2010 р. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2297-17. 5. Стосовно обробки персональних даних і захисту права на невтручання в особисте життя в телекомунікаційному секторі : Директива 97/66/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 грудня 1997 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_243. 6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Олександр Віталійович Мельниченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.