ПРИБУТОК ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

Олена Адамівна Лаговська, Марія Володимирівна Якименко

Анотація


Досліджено необхідність здійснення управління господарськими ризиками підприємства за сучасних умов господарювання. Шляхом аналізу наукових досліджень визначено основні сутнісні характеристики та структурні елементи ризику та виділено напрями їх мінімізації через взаємодію структурних підрозділів підприємства під час управління господарськими ризиками. Встановлено вплив господарських ризиків на формування, розподіл та використання прибутку підприємства. Здійснено аналіз існуючої практики управління ризиками на вітчизняних підприємствах. 


Ключові слова


ризик; ризик-орієнтоване управління; фінансові результати; мінімізація ризику; структурний підрозділ

Повний текст:

PDF

Посилання


Калмыкова И.Е. Управление социально-экономическим развитием региона на основе риск-менеджмента : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)» / И.Е. Калмыкова. – Волгоград, 2011. – 27 с. 2. Решетова М.В. Риск-менеджмент на предприятиях автомобильного транспорта : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / М.В. Решетова. – Санкт-Петербург, 2000. – 21 с. 3. Руш П.А. Интегрированная система управления рисками в строительных организациях : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: строительство)» / П.А. Руш. – Санкт-Петербург, 2010. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-61-67

Copyright (c) 2014 Олена Адамівна Лаговська, Марія Володимирівна Якименко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.