РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РУХ ТОВАРІВ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Олена Геннадіївна Дроздова

Анотація


Наведено види звітності, в яких міститься інформація щодо наслідків руху товарів на підприємстві, а також обґрунтовано інформаційне наповнення показників внутрішньої бухгалтерської звітності про рух товарів, що дозволяє підвищити повноту інформації щодо всіх напрямів їх руху для оперативного прийняття обґрунтованих управлінських рішень в частині оптимізації товарного асортименту з урахуванням запитів споживачів та стратегії розвитку підприємства.


Ключові слова


рух товарів; бухгалтерська звітність; внутрішня звітність; товарний асортимент; фірмові магазини; канали збуту

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Звітність підприємства : навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець, Н.А. Остап’юк. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 428 с. 2. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку : підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська ; за ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид. доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2006. – 528 с. 3. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 4. Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN81906.html. 5. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник / В.Г. Швець. – К. : Знання-Прес, 2003. – 414 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-26-34

Copyright (c) 2014 Олена Геннадіївна Дроздова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.