ОЦІНКА ТА ПРОДАЖ МАЙНА БАНКРУТА В ПРОЦЕДУРІ ЛІКВІДАЦІЇ: ОБЛІКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Ірина Леонідівна Грабчук, Олена Олександрівна Зеленіна

Анотація


 

З прийняттям нової редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» виникло ряд питань щодо ведення ліквідаційної процедури та визнання підприємства банкрутом.

Тому виникає потреба розглянути основні зміни, що стосуються саме оцінки та продажу майна підприємства під час визнання його банкрутом, виявити основні проблемні питання, які вникають під час здійснення вказаних операцій на практиці та внести пропозиції щодо їх вирішення.

Проведене дослідження юридичних та облікових аспектів оцінки та продажу майна банкрута дозволило визначити ряд проблемних питань, які стримують проведення реалізації майна банкрута в процедурі ліквідації та потребують вирішення на законодавчому рівні. Внесено пропозиції щодо організації аналітичного обліку розрахунків з контрагентами, які враховують вимоги чинного законодавства щодо задоволення вимог кредиторів. 


Ключові слова


банкрутство; ліквідація; облік; оцінка; продаж; майно

Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманчук Л.О. Актуальні проблеми обліково-нормативного забезпечення ліквідаційної процедури при банкрутстві підприємств / Л.О. Атаманчук : матер. V Міжнар. студ. наук. Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу». – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – С. 25–27. 2. В Украине насчитали почти 9 тыс. предприятий-банкротов : Материалы Пресс-центра “Информационного Агентства «ЛІГАБізнесІнформ»” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://biz.liga.net/svoy-biznes/all/novosti/2535540-v-ukraine-naschitali-pochti-9-tys-predpriyatiy-bankrotov.htm. 3. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-XII (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2343-12. 4. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 № 69 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0202-94. 5. Інформаційний лист ВГСУ «Про внесення змін і доповнень до Інформаційного листа ВГСУ від 28.03.2013 № 01-06/606/2013» від 26.12.2013 № 01-06/1862/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/1382. 6. Примак С.А. Актуальні питання продажу майна банкрута в процедурі ліквідації / С.А. Примак // Газета «Закон і бізнес» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/21946aktualni_pitannya_prodazhu_mayna_bankruta_v_proceduri_likvid.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-20-25

Copyright (c) 2014 Ірина Леонідівна Грабчук, Олена Олександрівна Зеленіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.