DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-15-19

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В УМОВАХ БЮДЖЕТУВАННЯ

Анатолій Михайлович Герасимович, Інна Анатоліївна Герасимович, Наталія Анатоліївна Морозова-Герасимович

Анотація


Обґрунтовано методичні засади побудови управлінського обліку витрат в умовах бюджетування на прикладі підприємств харчової промисловості України з метою підвищення конкурентоспроможності галузі. Госпрозрахунковий характер діяльності підприємств у сучасних умовах вимагає впровадження жорстких методів контролю за витратами, чому найбільш відповідає їх «бюджетування», як найбільш досконала форма планування і контролю, стосовно виникаючих конкурентних умов та інфляційних процесів


Ключові слова


управління витратами; бюджетування, центри відповідальності; центри витрат; місця виникнення витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Вахрушина М.А. Бухгалтерський управленческий учет : учеб. пособие / М.А. Вахрушина // ВЗФЭИ. – М. : ЗАО Финстатинформ. – 2000. – 359 с. 2. Голов С.Ф. Учет и контроль затрат: пути развития / С.Ф. Голов, В.И. Ефименко // Бухгалтерский учет. – 1991. – № 11. – С. 8–11. 3. Друри К. Введение в управленческий и производственный учёт / К.Друри. ; пер. с англ. К.Друри. – М. : Аудит ЮНИТИ. – 1997. – 56 с. 4. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет / В.Б. Ивашкевич. – М. : Экономист. – 2003. – 618 с. 5. Нидлз Б. Принципы бухгалтерського учета / Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл. – 4-е изд. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 496 с. 6. Николаева О.Е. Управленческий учет / О.Е. Николаева, Т.В. Шишкова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Эдиториал УРСС. – 2001. – 350 с. 7. Уткин Е.А. Управление фирмой / Е.А. Уткин. – М. : Акалис, 1996. – 516 с. 8. Чумаченко М.Г. Управлінський облік в Україні. Бухгалтерський облік і аудит / М.Г. Чумаченко. – 2001. – № 6. – С. 43–47. 9. Шим Д.К. Основи комерційного бюджетування. Покрокове керівництво / Д.К. Шим, Д.Г. Сігел // Абетка. – 2001. – 496 с. 10. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран / А.Яругова. – М. : Финансы и статистика. – 1991. – 240 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Анатолій Михайлович Герасимович, Інна Анатоліївна Герасимович, Наталія Анатоліївна Морозова-Герасимович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.