DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-141-146

ОСОБИ ЛІТНЬОГО ВІКУ НА РИНКУ ПРАЦІ: ВПЛИВ ТРУДОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ НА ОКУПНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Дмитро Петрович Мельничук, Любов Ігорівна Коровчук

Анотація


Проаналізовано проблеми зайнятості осіб літнього віку. Визначено зміст та форми трудової дискримінації, охарактеризовано її вплив на міру окупності інвестицій у сферу освіти та професійної підготовки. Зважаючи на розповсюджену думку про важливість навчання протягом життя, автори поставили за мету дати відповідь на ряд актуальних запитань стосовно раціональності подібних кроків в Україні, де переважає занизький попит на працю осіб старших вікових груп та чимраз яскравіше проявляються ознаки трудової дискримінації.


Ключові слова


людський капітал; працездатний вік; особи літнього віку; криза відтворення населення; ринок праці; трудова дискримінація

Повний текст:

PDF

Посилання


Либанова Э.М. Нужна ли Украине пенсионная реформа? Попытка неполитизированного анализа / Э.М. Либанова // Зеркало недели. Украина. – 2001. – № 34. 2. Лібанова Е.М. Стратегічні пріоритети соціальної політики України на початку ХХІ століття / Е.М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – 2008. – № 1. – С.9–17. 3. Левчук Н.М. Нерівність доступу до освіти в Україні: соціальні детермінанти та наслідки / Н.М. Левчук // Демографія та соціальна економіка. – 2005. – № 2. – C. 148–160. 4. Либанова Э.М. Кому выгодна дешевая рабочая сила? / Э.М. Либанова // Зеркало недели. Украина. – 2007. – № 16. 5. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу : монографія / за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2012. – 404 с. 6. Лібанова Е.М. Соціальні проблеми і соціальні важелі конкурентоспроможності української економіки / Е.М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – 2008. – № 2. – С. 5–19. 7. Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні : монографія / О.М. Балакірєва, В.А. Головенько, Д.А. Дмитрук та ін. ; за ред. к.соц.н. О.М. Балакірєвої ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 592 с. 8. Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації : кол. монографія / за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2010. – 270 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Дмитро Петрович Мельничук, Любов Ігорівна Коровчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.