DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-114-117

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

Богдан Миколайович Андрушків, Ольга Богданівна Погайдак

Анотація


Розглянуто проблему забезпечення пріоритетного розвитку молокопереробних підприємств, серед яких велике значення надається формуванню системи оцінки результативності.


Ключові слова


результативність; ефективність; підприємство; молокопереробна галузь.

Повний текст:

PDF

Посилання


Друкер П. Задачи менеджмента в ХХI веке : пер. с анг. / П.Друкер. – «Манн, Иванов и Фербер», 2012. – 650 с. 2. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение : пер. с анг. / Д.С. Синк. – М. : Прогресс, 1989. – 528 с 3. Шелегеда Б.Г. Проблеми підвищення ефективності промислового підприємства в умовах сталого економічного розвитку / Б.Г. Шелегеда, Д.В. Солоха // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2003. – № 2. – С. 255–260. 4. Олексюк О.І. Основи визначення результативності діяльності підприємства / О.І. Олексюк // Теорія і практика сучасної економіки : ІХ міжнар. наук.-практ. конф. (15–16 лютого 2008 р.) : тези доп. – Черкаси, 2008. – С. 276–278. 5. Кокинз Г. Управление результативностью : Как преодолеть разрыв между объявленной стратегией и реальными процесами / Г.Кокинз. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 315 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Богдан Миколайович Андрушків, Ольга Богданівна Погайдак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.