DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-101-106

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

Олексій Володимирович Лисенок

Анотація


Досліджується процес оцінки ефективності управління кредитним портфелем за допомогою відповідних аналітичних показників. За результатами розрахунків здійснюються узагальнюючі висновки про дохідність і ризикованість кредитної діяльності вітчизняних банків та даються рекомендації з ефективного управління їх кредитним портфелем. За результатами дослідження пропонується вдосконалення коефіцієнта ефективності управління кредитним портфелем, пов’язане з ймовірністю зростання чи зменшення показників, які входять до його складу.


Ключові слова


дохід; ризик; ефективність; оцінка; кредитний портфель

Повний текст:

PDF

Посилання


Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л.О. Примостка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с. 2. Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності» : навч. посібник / О.В. Лисенок. – К. : КНЕУ, 2010. – 307 с. 3. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua. 4. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском : учеб. пособие / С.Н. Кабушкин. – М. : Новое знание, 2004. – 336 с. 5. Гаряга Л.О. Кредитний ризик: ідентифікація, класифікація та методи оцінки / Л.О. Гаряга // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Суми : УАБС НБУ, 2006. – Т. 17. – С. 318–329. 6. Ковалев А.П. Кредитный риск-менеджмент : монография / А.П. Ковалев. – К. : Сузір’я, 2007. – 406 с. 7. Довгань Ж. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи / Ж.Довгань // Вісник НБУ. – 2010. – № 8. – С. 51–55. 8. Шульженко Г.М. Управління кредитним ризиком у контексті забезпечення та збереження фінансової стійкості комерційних банків / Г.М. Шульженко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2012. – Вип. 36. – С. 311–318. 9. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями : Постанова Правління НБУ від 25.01.2012 № 23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 10. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2008 року // Вісник НБУ. – 2008. – № 2. – С. 25. 11. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2013 року // Вісник НБУ. – 2013. – № 2. – С. 50. 12. Бюлетень НБУ. – 2012. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Олексій Володимирович Лисенок

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.