ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

Олексій Володимирович Лисенок

Анотація


Досліджується процес оцінки ефективності управління кредитним портфелем за допомогою відповідних аналітичних показників. За результатами розрахунків здійснюються узагальнюючі висновки про дохідність і ризикованість кредитної діяльності вітчизняних банків та даються рекомендації з ефективного управління їх кредитним портфелем. За результатами дослідження пропонується вдосконалення коефіцієнта ефективності управління кредитним портфелем, пов’язане з ймовірністю зростання чи зменшення показників, які входять до його складу.


Ключові слова


дохід; ризик; ефективність; оцінка; кредитний портфель

Повний текст:

PDF

Посилання


Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л.О. Примостка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с. 2. Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності» : навч. посібник / О.В. Лисенок. – К. : КНЕУ, 2010. – 307 с. 3. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua. 4. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском : учеб. пособие / С.Н. Кабушкин. – М. : Новое знание, 2004. – 336 с. 5. Гаряга Л.О. Кредитний ризик: ідентифікація, класифікація та методи оцінки / Л.О. Гаряга // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Суми : УАБС НБУ, 2006. – Т. 17. – С. 318–329. 6. Ковалев А.П. Кредитный риск-менеджмент : монография / А.П. Ковалев. – К. : Сузір’я, 2007. – 406 с. 7. Довгань Ж. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи / Ж.Довгань // Вісник НБУ. – 2010. – № 8. – С. 51–55. 8. Шульженко Г.М. Управління кредитним ризиком у контексті забезпечення та збереження фінансової стійкості комерційних банків / Г.М. Шульженко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2012. – Вип. 36. – С. 311–318. 9. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями : Постанова Правління НБУ від 25.01.2012 № 23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 10. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2008 року // Вісник НБУ. – 2008. – № 2. – С. 25. 11. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2013 року // Вісник НБУ. – 2013. – № 2. – С. 50. 12. Бюлетень НБУ. – 2012. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-101-106

Copyright (c) 2013 Олексій Володимирович Лисенок

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.