DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-95-100

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Ірина Олександрівна Григорук

Анотація


Досліджено особливості формування системи іпотечного кредитування підприємств АПК. Зокрема, визначено структуру системи іпотечного кредитування підприємств АПК, її об’єкт та суб’єкти, а також проблеми у функціонуванні на рівні виділених підсистем.


Ключові слова


іпотека; система іпотечного кредитування; застава; земельна іпотека

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с. 2. Гиг Дж. Прикладная общая теория систем / Дж.Гиг. – М. : Мир, 1981. – 336 с. 3. Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність” щодо державного земельного банку» від 18.09.2012, № 5248-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5248-17. 4. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003, № 898-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/898-15. 5. Закон України «Про іпотечні облігації» від 22.12.2005, № 3273-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3273-1. 6. Карташов В.А. Система систем. Очерки общей теории и методологии / В.А. Карташов. — М. : Прогресс-Академия, 1995. – С. 32–37. 7. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації : навч. посібник / А.В. Катренко. – Львів : Новий світ – 2000. – 424 с. 8. Научные основы организации управления и построения АСУ : учебник / В.Л. Бройдо, В.В. Диденко, В.С. Крылов и др. ; под ред. В.Л. Бройдо, В.С. Крылова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1990. – 192 с. 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну іпотечну установу» № 768 від 17.07.2009, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/768-2009-%D0%BF. 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства “Державний земельний банк”» № 934 від 25.07.2012 [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/934-2012-%D0%BF. 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення державного земельного банку» № 609, від 02.07.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/609-2012-%D0%BF. 12. Черняк Ю.И. Системный анализ в управлении экономикой / Ю.И. Черняк. – М. : Экономика, 1975. – 191 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Ірина Олександрівна Григорук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.