DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-10-15

Напрями вдосконалення обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компаннії банку

Victoria Samvelivna Ambarchyan

Анотація


У статті досліджено процедуру поточного обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії за трьома методиками відповідно до методу подальшої оцінки. За результатами дослідження запропоновано  два напрями вдосконалення дійсної методики обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії для приведення її у відповідність з міжнародними обліковими стандартами.


Ключові слова


асоційована компанія; дочірня компанія; метод консолідації; метод участі в капіталі; консолідована звітність; окрема звітність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Кузьмінська О.Е. Облік гудвілу при формуванні консолідованої банківської групи / О.Е. Кузьмінська // Фінанси, облік і аудит. – 2010. – № 15. – С. 271–282. 2. Облік і звітність за міжнародними стандартами : навч. посібник / О.В. Небильцова, Р.С. Коршікова, Л.І. Лукяненко, В.В. Ходзицька. – К. : КНЕУ, 2011. – 453 с. 3. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України : навч.-практ. посібник / В.М. Костюченко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 528 с. 4. Спяк Г.І. Методичні аспекти бухгалтерського обліку операцій банків з цінними паперами / Г.І. Спяк // Світ фінансів. – 2 (15), трав. 2008 р. – С. 79–89. 5. IAS 28 «Investments in associates and joint ventures» [Electronic source]. – Retrieved from : http://www.iasplus.com. 6. IAS 27 «Separate financial statements» [Electronic source]. 7. IAS 36 «Impairment of Assets» [Electronic source]. – Retrieved from : http://www.iasplus.com.– Retrieved from: http://www.iasplus.com. 8. IFRS 12 «Disclosure of Interests in other Entities» [Electronic source]. – Retrieved from : http://www.iasplus.com. 9. IFRS 10 «Consolidated financial statements» [Electronic source]. – Retrieved from : http://www.iasplus.com. 10. IFRS 3 «Business combinations» [Electronic source]. – Retrieved from : http://www.iasplus.com. 11. IAS 5 «Non-current Assets held for sale, and discontinued operations» [Electronic source]. – Retrieved from: http://www.iasplus.com. 12. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: Approved by the resolution of NBU Board of Directors 03.10.2005 №358 [Electronic source]. – Retrieved from : http://zakon1.rada.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Victoria Samvelivna Ambarchyan

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.