УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ШЛЯХОМ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ УКРАЇНИ

Ганна Григорівна Фоменко

Анотація


Досліджено облік витрат соціального призначення у бухгалтерському та податковому законодавстві України, визначені існуючі недоліки нормативно-правової бази та запропоновані зміни та доповнення з метою удосконалення механізму управління витратами на соціальний захист працівників на підприємстві.


Ключові слова


соціальні витрати; витрати на соціальний захист працівників; облік витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Болюбах В.В. Соціальний захист працівників на підприємствах / В.В. Болюбах // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 3 (57). – С. 154–157. 2. Гриньова В.М. Управління соціальним розвитком промислових підприємств : монографія / В.М. Гриньова, М.М. Новікова, М.В. Боровик. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 160 с. 3. П(С)БО № 16 «Витрати» // Наказ Міністерства фінансів України. – 1999. – № 318. 4. Пацула О.І. Соціальні витрати підприємства та їхня класифікація / О.І. Пацула // Вісник КНТЕУ. – 2006. – № 3. 5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, підприємств і організацій зобов'язань і господарських операцій // Всеукраинская бухгалтерская газета все о бухгалтерском учете. – 2002. – № 79. – С. 2-59. 6. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 13–14. – С. 112. 7. Стрибулевич Т.О. Зарубіжний та вітчизняний досвід ідентифікації соціальних витрат в обліково-аналітичних системах / Т.О. Стрибулевич // Економічний аналіз. – 2010. – № 5. – C. 186–188.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-62-67

Copyright (c) 2013 Ганна Григорівна Фоменко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.