DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-16-25

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ МІЖКОРПОРАТИВНОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБОРОТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Катерина Павлівна Боримська, Наталія Вікторівна Кінзерська

Анотація


Запропоновано змістовне наповнення концепції захисту бухгалтерської інформації в системі організації налагодженого міжкорпоративного електронного документообороту на основі оптимізації такого документообороту на підприємствах сфери торгівлі.


Ключові слова


електронний документ; захист бухгалтерської інформації; електронний цифровий підпис

Повний текст:

PDF

Посилання


Войналович О.П. Організація бухгалтерського обліку: теоретико-методичні засади : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Олена Петрівна Войналович. – Житомир, 2005. – 305 с. 2. Головань С.М. Оцінка безпеки електронного документообігу / С.М. Головань // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : ВІКНУ, 2009. – С. 128–132. 3. Дикий А.П. Організація бухгалтерського обліку як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / А.П. Дикий. – Житомир, 2009. – 172 с. 4. Електронний документообіг // Дебет-Кредит. – 2005. – № 40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dtkt.com.ua/show/1cid0978.html. 5. Електронний цифровий підпис. Що це таке? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dt-kt.blogspot.com/2012/11/blog-post_1.html. 6. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 р. № 851-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/851-15. 7. Курс бухгалтерского учета / Руков. кол. и отв. ред. И.И. Поклад. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Финансы, 1967. – 468 с. 8. Левицька Н. Як ефективно «оптимізувати» документообіг / Н.Левицька // Податкове планування. – 2006. – № 3. – С. 24–32. 9. Ніколашин А.О. Поняття електронного документообігу при бухгалтерській комп´ютерній системі / А.О. Ніколашин // Економіка АПК. – 2009. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.info-pressa.com/article-548.html. 10. Яременко В. Новий словник української мови / В. Яременко, О. Сліпушко. – Т. 1–3. – К. : Аконіт, 2000. – 928с. 11. Солодченко І. Електронний документообіг / І.Солодченко // Дебет-Кредит. – 2005. – № 40 (3.10.2005) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dtkt.com.ua. 12. Хитькова Ю. Выбор системы электронного документооборота / Ю.Хитькова // Финансовая газета. – 2006. – № 20(752). – С. 15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Катерина Павлівна Боримська, Наталія Вікторівна Кінзерська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.