DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-3-9

АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОКАЗНИКІВ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ ВІД ПОКАЗНИКІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ

Маргарита Самвелівна Амбарчян

Анотація


Проаналізовано рівень щільності зв’язку між показниками консолідованої фінансової звітності банківської групи та показниками індивідуальної фінансової звітності учасників групи. Автором визначено фактори, які впливають на формування показників консолідованої фінансової звітності, розраховано коефіцієнти парної кореляції та детермінації.


Ключові слова


банківська група; материнський банк; консолідована фінансова звітність банків; коефіцієнт парної кореляції

Повний текст:

PDF

Посилання


Волкова Е.Ю. Формирование и анализ консолидированной финансовой отчетности группы компаний : автореф. … канд. экон. наук : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Елена Юрьевна Волкова ; ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет». – Воронеж, 2010. – 24 с. 2. Герасименко О.С. Методика складання консолідованої фінансової звітності та аналіз ефективності діяльності дочірніх підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяль-ті)» / Олена Сергіївна Герасименко ; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К., 2007. – 22 с. 3. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України від 24.10.2011 № 373 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11. 4. Консолідована фінансова звітність за 2008 рік ПАТ «Укрсиббанк» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrsibbank.com/ uk/pid8586/financial-reports.html. 5. Консолідована фінансова звітність за 2010 рік ПАТ «Укрсиббанк» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrsibbank.com/uk/pid8586/financial-reports.html. 6. Консолідована фінансова звітність за 2012 рік ПАТ «Укрсиббанк» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrsibbank.com/uk/pid8586/financial-reports.html. 7. Костюченко В.М. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяль-ті)» / Валентина Миколаївна Костюченко ; ДВНЗ «Київський нац. екон. універ-т імені Вадима Гетьмана». –−К., 2008. – 40 с. 8. Лучко М.Р. Консолідована фінансова звітність: системний підхід до побудови та розвитку : автореф. дис. д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяль-ті)» / Михайло Романович Лучко; ДВНЗ «Київський нац. екон. універ-т імені Вадима Гетьмана». – К., 2008. – 34 с. 9. Некоторые методы статистической обработки и анализы результатов научных исследований : науч.-метод. пособ. / Г.И. Мендрина, С.М. Хлынин, Т.Ф. Кляйн и др. – Томск : СГМУ, 2003. – 62 с. 10. Онищенко В.П. Методика та організація консолідованої фінансової звітності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяль-ті)» / Віктор Петрович Онищенко ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – 23 с. 11. Annual Report of BNP Paribas Bank Polska SA 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bnpparibas.pl/english/reports/annual-and-semi-annual-reports. htm. 12. Annual Report of BNP Paribas Bank Polska SA 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bnpparibas.pl/english/reports/annual-and-semi-annual-reports. htm. 13. Annual Report of BNP Paribas Bank Polska SA 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bnpparibas.pl/english/reports/annual-and-semi-annual-reports. htm. 14. Annual Report of BNP Paribas Bank Polska SA 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bnpparibas.pl/english/reports/annual-and-semi-annual-reports. htm. 15. Annual Report of BNP Paribas Bank Polska SA 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bnpparibas.pl/english/reports/annual-and-semi-annual-reports. htm. 16. Annual Report of BNP Paribas Bank Polska SA 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bnpparibas.pl/english/reports/annual-and-semi-annual-reports. htm. 17. BNP Pariba Group Registration document 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://invest.bnpparibas.com/en/pid5857/registration-document.html. 18. BNP Pariba Group Registration document 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://invest.bnpparibas.com/en/pid5857/registration-document.html. 19. BNP Pariba Group Registration document 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://invest.bnpparibas.com/en/pid5857/registration-document.html. 20. BNP Pariba Group Registration document and annual financial report 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://invest.bnpparibas.com/en/pid5857/ registration-document.html. 21. BNP Pariba Group Registration document and annual financial report 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://invest.bnpparibas.com/en/pid5857/ registration-document.html. 22. BNP Pariba Group Registration document and annual financial report 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://invest.bnpparibas.com/en/pid5857/ registration-document.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Маргарита Самвелівна Амбарчян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.