DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-362-366

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ ЯК СТИМУЛ ДО НАРОЩУВАННЯ ВИПУСКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Ольга Іванівна Марченко, Ганна Сергіївна Мельничук

Анотація


Досліджено зарубіжний досвід застосування інвестиційного податкового кредиту як стимулу до активізації інноваційної діяльності. Обґрунтовано доцільність надання інвестиційного податкового кредиту вітчизняним підприємствам на четвертому етапі інноваційного процесу, а саме на етапі освоєння виробництва нової продукції і комерціалізації інновацій. Запропоновано використовувати комбіновану схему: у перший рік застосовувати об’ємний інвестиційний податковий кредит, у наступні роки – прирістний; уточнено розмір ставки прирістного інвестиційного податкового кредиту.


Ключові слова


податкове стимулювання; податкові пільги; інноваційна діяльність; інноваційна продукція; інвестиційний податковий кредит; ставка інвестиційного податкового кредиту

Повний текст:

PDF

Посилання


Белов В.Н. К вопросу о российской инновационной политике. Зарубежный опыт // Инновационная политика и инновационный бизнес в России : аналитический вестник. – М., 2001. – № 5(146). – С. 16-27. 2. Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної економіки України : [монографія] / за заг. ред. Л.Л. Тарангул; Нац. унів-т ДПС України. − Ірпінь, К.: Фенікс, 2012. − 532 с. 3. Желізняк Р.Й. Податкові пільги в механізмі податкового стимулювання інноваційної діяльності / Р.Й. Железняк // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – № 2 (14). – С. 150–154. 4. Іванов Ю.Б. Оподаткування та інноваційна діяльність підприємств / Ю.Б. Іванов // Інновації : проблеми науки і практики 2006 : монографія. – Х.: ВД “Інжек”, 2006. – С. 253–293. 5. Іванов Ю.Б. Фактори, які впливають на вибір податкових пільг щодо стимулювання інноваційної діяльності / Ю.Б. Іванов, А.С. Іванченко // Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – С. 17-36. 6. Касьянова Л.В. Аналіз ефективності податкової підтримки інновацій з урахуванням життєвого циклу / Л.В. Касьянова. – С. 87-92. 7. Коваленко В. Зарубіжний досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності / В. Коваленко, М. Мельник // Формування ринкової економіки в Україні. − 2009. − Вип. 19. − С. 300–307. 8. Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні : монографія / А.І. Крисоватий. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 371 с. 9. Молдован О.О. Щодо вдосконалення бюджетно-податкових механізмів стимулювання інноваційної діяльності в Україні : аналітична записка / О.О. Молдован, О.О. Єгорова. 10. Серебрянський Д.М. До питання запровадження інвестиційної податкової знижки в Україні / Д.М. Серебрянський, Г.С. Мельничук // Фінанси України. − 2012. − № 3. − С. 45−59. 11. Система податкових пільг в Україні в контексті європейського досвіду / А.М. Соколовська, Т.І. Єфименко, І.О. Луніна [та ін.]. – К. : НДФІ, 2006. – 320с. 12. Скиба М. Щодо першочергових заходів з активізації інноваційної діяльності в Україні :аналітична записка / М. Скиба, www.niss.gov.ua 13 Старицька О.П. Ефективність використання фіскальних інструментів стимулювання інноваційної діяльності / О.П. Старицька // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 166–170. – С. 168.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Ольга Іванівна Марченко, Ганна Сергіївна Мельничук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.