DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-354-255

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ПРАКТИКА І ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО СТРАХУВАННЯ

Олександр Миколайович Залєтов

Анотація


Розглянуто сутність і принципи корпоративного страхування, визначаються його проблеми та шляхи розвитку в Україні.


Ключові слова


страхування; страхова компанія; страховий ринок; страхувальник

Повний текст:

PDF

Посилання


Ивашкин Е.И. Теоретические основы, практика и принципы корпоративного страхования // Финансовый менеджмент. – 2005. – №1. – С. 83-89. 2. Бородіна Наталія Анатоліївна. Техногенно-екологічні ризики і управління екологічною безпекою потенційно небезпечних підприємств (на прикладі виробництв із гальванічними процесами) : Дис... канд. наук: 21.06.01 – 2007. – С. 173. 3. Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102818.html. 4. Бендюг Владислав Іванович. Система оцінки техногенної безпеки промислових підприємств: методологія та алгоритм розрахунку: Дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – К., 2005. – С.193 5. Інформаційно-аналітична довідка щодо проблем комплексного протипаводкового захисту територій регіонів України від катастрофічних паводків та мінімізації збитків від шкідливої дії вод // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.scwm.gov.ua/index.php?option=com_content&task= view&id=512&Itemid=20 6. Довідка до розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони України питання “Про стан житлово-комунального господарства України та основні напрями його реформування” // http:// [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.rainbow.gov.ua/files/2006/1219ese1.pdf 7. Натальин Алексей Александрович. Развитие корпоративного страхования в условиях рынка: диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10. – Саранск, 2006. – 172 с. 8. Витале М. Глобальный взгляд на корпоративное страхование //[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.insur-info.ru/interviews/650/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Олександр Миколайович Залєтов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.