DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-349-353

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Вероніка Степанівна Дмитровська

Анотація


Розглянуто теоретичні засади формування дохідної частини місцевих бюджетів. Особлива увага приділена власним доходам місцевих бюджетів, ресурсному забезпеченню виконання власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування. Обгрунтовано пропозиції щодо покращення ресурсного забезпечення органів місцевого самоврядування.


Ключові слова


місцеві бюджети; доходи бюджету; місцеві органи самоврядування; власні доходи місцевих бюджетів; податок з доходів фізичних осіб

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України.-Х.: Право,2011. – 128 с. 2. Луніна І.О. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / [Луніна І.О., Кириленко О. П., Лучка А.В. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук І.О. Луніної; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К, 2010. – 320с. 3. Особливості формування дохідної частини місцевих бюджетів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kraina.org.ua/ua/module/Budget_expenses/conception/496 4. Пилипів В. До питання про федералізацію України: проблеми забезпечення бюджетної самодостатності регіонів/ В. Пилипів // Економіка України, – Київ: 2011. – №3. – с. 26-34. 5. Свердан М.М. Формування доходів місцевих бюджетів в Україні: сучасні тенденції та можливості удосконалення // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Науковий журнал, 2009. №1. – С. 245-266. 6. Долішній М.І. Актуальні проблеми формування регіональної політики в Україні // Регіональна економіка. – 2009. – №3. – С.9-17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Вероніка Степанівна Дмитровська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.