DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-342-345

ДІАГНОСТИКА СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Надія Ярославівна Юрків

Анотація


Здійснено характеристику методичних підходів до оцінки економічної безпеки реального сектора економіки в розрізі її ключових функціональних складників. Проведено аналіз макроекономічних та фінансових індикаторів економічної безпеки реального сектора економіки України.


Ключові слова


реальний сектор економіки; економічна безпека; функціональні складники; індикатори

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: Монографія / Т.Г. Васильців. – Львів: Арал, 2008. – 386 с. 2. Чухно А.А. Становлення і розвиток ринкової економіки / А.А. Чухно. Київ. – 2006. – 596 с. 3. Точилін В.О. Ринки реального сектору економіки України: структурно-інституційний аналіз / В.О. Точилін, Т.О. Осташко, О.В. Пустовійт та ін. НАН України; Ін-т екон. та прогноз. – К., 2009. – 640 с. 4. Моторин Р.М. Концептуальна схема аналізу розвитку інституційних секторів економіки України [Текст] / Р.М. Моторин, К.Р. Приходько // Статистика України. – 2005. – № 1. – С. 34-40. 5. Черновец. В.О. содержании понятия "реальный сектор экономики" и роли матеріального производства [Текст] / В. Черновец // Российский экономический журнал. – 2001. № 11-12. – С. 51. 6. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України. / Наказ № 60 від 2 березня 2007 року. 7. Статистичний щорічник України за 2010 рік. – К.: Август Трейд, 2011. – 560 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Надія Ярославівна Юрків

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.