DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-329-332

ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Світлана Сергіївна Стецюк

Анотація


Обґрунтовано особливості та охарактеризовано процес формування доданої вартості продукції підприємств м’ясопереробної галузі в умовах вертикальної інтеграції.


Ключові слова


додана вартість; вертикальна інтеграція; м’ясопереробна галузь

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрийчук В.Г. Математическое моделирование экономических процессов сельскохозяйственного производства: учеб. пособ. / В.Г. Андрийчук, С.И. Наконечний. – К.: КИНХ, 1980. – 99 с. 2. Браславец М.Е. Экономико-математические методы в организации и планировании сельскохозяйственного производства: учеб. [для экон. с.-х. вузов] / М.Е. Браславец. – М.: Экономика, 1971. – 358 с. 3. Дудар Т. Проблеми формування та розвитку вертикально інтегрованих структур у сільському господарстві / Т. Дудар // Вісн. ТНЕУ, 2012. – № 1. – с. 126-136. 4. Єранкін О.О. Формування агропромислових формувань в Україні: глобалізаційний і маркетинговий аспект / О.О. Єранкін // Вчені записки. – 2008. – № 10. – С. 175-187. 5. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В.В. Зіновчук. – Друге видання, доп. і перероб – К.: Логос, 2001. – 380 с. 6. Ігнатюк А. Вертикально інтегровані структури на галузевих ринках України / А. Ігнатюк // Вісн. Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2009. – № 109. – С. 19-23. 7. Кравченко Р.Г. Математическое моделирование экономических процессов в сельском хозяйстве / Р.Г. Кравченко. – М. : Колос, 1978. – 424 с. 8. Куц Л.Л. Форми і ступені вертикальної інтеграції підприємств / Л.Л. Куц // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 42-46. 9. Лукінов І. Економічні трансформації. – К.: Ін-т економіки НАН України, 1997. – 243 с. 10. Малік М. Інтеграція – як фактор підвищення ефективності реформованих сільськогосподарських підприємств / М. Малік, М. Горлатий, П. Федієнко. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 40 с. 11. Мороз О.О. Діяльність інтегрованих сільськогосподарських підприємств / О.О. Мороз // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 96-103. 12. Саблук П.Т. Рекомендації по удосконаленню організації сільськогосподарського ринку на основі інтеграційних процесів / П.Т. Саблук, Ю.С. Коваленко. – К.: ІЕА УААН. 1996. – 50 с. 13. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: в 3-х т. : Інноваційно-технологічний розвиток економіки / за ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. – К. : Фенікс, 2007. – Т. 2 – 564 с. 14. Таха Х.А. Введение в исследование операцій / Х.А. Таха. – 7-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вільямс”, 2005. – 912 с. 15. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці : Підр. / О.В. Ульянченко. – Харків : Гриф, 2002. – 580 с. 16. Юдин Д.Б. Задачи линейного программирования транспортного типа / Д.Б. Юдин, Е.Г. Гольштейн. – М.: Наука, 1969. – 384 с. 17. Harrigan, K. R. Vertical Integration and corporate strategy / K.R. Harrigan // The Academy of Management Journal, 1985. V. 28. – № 2. – P. 397-425.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Світлана Сергіївна Стецюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.