DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-294-295

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Катерина Олександрівна Пацалюк

Анотація


Присвячено питанням маркетингових комунікацій та їх ролі у забезпеченні
стабільної діяльності підприємства. Розкрито суть та особливості функціонування
маркетингових комунікацій в умовах сталого розвитку.


Ключові слова


маркетингові комунікації; маркетингові стратегії; маркетингові інструменти

Повний текст:

PDF

Посилання


Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. – М.: “Вільямс” 2001. – с.252. 2. Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг. Навчальний посібник. – Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с. 3. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика: [навчальний посібник] / Т.Г. Діброва. – К.: Видавничий дім “Професіонал”, 2009. – 320 с. 4. Когутяк Ю. І. Управління рекламною діяльністю на сучасному етапі: сутність та специфіка // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – №1. с. 130-134. 5. Кожухівська Р.Б. Цілі маркетингових комунікацій і використання Інтернет реклами [Текст] // Актуальні проблеми економіки.: наук. економ. журнал. 2010.№7. – с. 120-126. 6. Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – К.: Хімджест, 2008. – 720 с. 7. Лук'янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2000. – 380 с. 8. Почетцов Г.Г. Паблік рилейшнз: навч. посібник / Г.Г. Почетцов. – К.: Знання, 2004. – 373с. 9. Сендидж Ч.И. Реклама: теория и практика. – М.: Прогресс, 1989. – 620 с. (рос).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Катерина Олександрівна Пацалюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.