КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ірина Вікторівна Мосійчук

Анотація


Проаналізовані сутність та особливості кадрового потенціалу соціальної сфери в умовах сталого розвитку, розкрито роль кадрового потенціалу в економічній системі. В контексті сталого розвитку розкриті проблеми кадрового ресурсу соціальної сфери, проаналізовані показники сучасного стану кадрового забезпечення соціальної сфери.


Ключові слова


кадровий ресурс; кадровий потенціал; соціальна сфера; сталий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Безсмертна В.В. Стратегія управління кадровим потенціалом підприємства / Безсмертна В.В. // Экономика и управление: Научно-практический журнал. – № 3. – 2007. С. 48-53. 2. Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України у 2010 році. Статистичний бюлетень. – К.: Держкомстат, С. 75. 3. Куценко В.І. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики): [Монографія] / В.І. Куценко. – Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2008. – 818 с. 4. Куценко В.І. Соціально-економічна обумовленість розвитку вищої освіти: діагностика та модернізація // Продуктивні сили України. – 2007. – № 1. – С. 15-28. 5. Малиновський А.С. Відродження кадрового потенціалу в контексті аграрної освіти // Економіка АПК. – 2006. – №11. – С. 104-106. 6. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2011/12 навчального року. Статистичний бюлетень. – К.: Держкомстат, 2012. – С. 3. 7. Петрос О. Трудові ресурси як наукова проблема та об’єкт управління О. Петрос // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 2. – С. 394-400. 8. Смоляр Л.Г. Дослідження тенденцій розвитку кадрового потенціалу на промислових підприємствах України / Л.М. Смоляр // Економіка і держава – 2008 – № 5 – с. 96-9. 9. Статистична інформація / [Електронний ресурс]. / Держкомстат України – Офіц. Веб-сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 10. Статистичний щорічник за 2010 рік. – К.: Держкомстат, 2011. – С. 58. 11. Якуба М.М. Кадровий потенціал як ключовий елемент потенціалу підприємства в умовах глобалізації / М.М. Якуба // Науковий вісник НЛТУ України – 2009. – №7 – с. 302-305.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-291-293

Copyright (c) 2013 Ірина Вікторівна Мосійчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.