DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-284-286

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

І. О. Лепьохіна

Анотація


Досліджено традиційні та нетрадиційні системи компенсації винагороди співробітників за ефективну виробничу поведінку. Визначено особливості, переваги та недоліки традиційних та нетрадиційних систем мотивації ефективної трудової діяльності працівників підприємств машинобудування. Запропоновано в процесі стратегічного управління діяльністю підприємств машинобудування використовувати комплекс ключових показників діяльності (КПД) підприємства
і заохочувальної системи персоналу (ЗСП).


Ключові слова


традиційні та нетрадиційні системи; мотивація; ефективність; трудова діяльність; працівники; методи компенсації; стратегія; комплекс ключових показників діяльності; заохочувальна система персоналу

Повний текст:

PDF

Посилання


Лазарев С.В. Японский вариант управления мотивацией труда сотрудников / С.В. Лазарев, Н.С. Лазарев // Мотивация и оплата труда. – 2007. – №1. – С. 48-53. 2. Формування системи мотивації праці на підприємствах в умовах переходу до ринкової економіки / В.М. Гончаров, М.А. Будагьянц, С.Й. Радомський [та ін.] ; за ред. В.М. Гончарова. – К. : Техніка, 1999. – 112 с. 3. Логвинов Д.В. Развитие персонала в условиях экономического кризиса / Д.В. Логвинов // Микроэкономика. – 2009. – №4. – С. 10-16. 4. Гнибіденко О.О. Соціально-економічний механізм ефективного використання та розвитку трудового потенціалу промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. спец. 08.00.07 “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика” / О.О. Гнибіденко. – К., 2008. – 24 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 І. О. Лепьохіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.