DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-279-283

НАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМЦЯ ЯК ОДИН ІЗ КРОКІВ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УСПІХУ

Тарас Юрійович Кулаковський

Анотація


Розглянуто роль оцінювання можливостей підприємця після обрання підприємницької ідеї в період старт-апу і в подальшій діяльності. Дано розширене поняття можливостей підприємця, приведена структура можливостей, показані методи дослідження можливостей.

Ключові слова


підприємництво; підприємець; можливості; оцінювання можливостей; невизначеність ринку; підприємницький успіх

Повний текст:

PDF

Посилання


Вешняковская Е. Стартап: умные начинают – и выигрывают [Текст] / Е. Вешняковская // Наука и жизнь. М. – 2012. – N 9. – с. 19-20. 2. Даль В.И. Толковый словар русского языка. Современная версия [Текст] / В.И. Даль. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 736 с. 3. Програма розвитку науково-технічної та інноваційної сфери на 2011-2014 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dknii.gov.ua/ 4. Философский словарь. Энциклопедия философских терминов онлайн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.onlinedics.ru/slovar/ fil/v/vozmozhnost.html/ 5. Финкельштейн С. Ошибки топ – менеджеров: анализ и практические выводы [Текст] / С. Финкельштейн. М.: 2004. – 45 с. 6. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения [Текст] / Г. Форд; пер. с англ. Е.А. Бакушева. – Мн.: “Попурри”, 2007. – 352 с. 7. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибили, капитала, процента и цикла конъюнктуры) [Текст] / Й. Шумпетер; пер. с нем. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с. 8. Knight, F.H.: 1921, Risk, Uncertainty and Profit [Text] / F.H. Knight. − N.Y.: Dodo Press, 2008. − 360 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Тарас Юрійович Кулаковський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.